Hur väljer man material?

Home Hur väljer man material?

Varför välja material på ditt flexibla foder?

I byggbranschen är det ofta viktigt att välja rätt material för att uppfylla de krav och önskemål man har på slutresultatet. Exempelvis finns flera olika typer av betong för specifika användningsområden och belastningssituationer. Vi kan även jämföra till exempel med PE – rör där man idag oftast använder PE100 i stället för den billigare PE80 på grund av att PE100 har förbättrade mekaniska egenskaper vilket vid samma tryckklassning ger ett tunnare rör.

Rätt material för rätt resultat

För att vara säkra på att uppnå de resultat och mål ni förväntar er av flexibla foder är det viktigt att ni säkerställer att ni köper den produkt/material som bäst motsvarar de krav och förväntningar ni har på det slutliga resultatet.
Det finns två övergripande materialtyper på marknaden för flexibla foder, glasfiberarmerade UV-härdade polyesterfoder och oarmerade värmehärdade polyesterfoder, även kallade homogena foder. Det är stora skillnader mellan dessa två material vilket ger dem olika för och nackdelar.

Kompositmaterialet i glasfiberarmerade UV-härdade foder är väldigt starkt. Detta gör att fodren blir förhållandevis tunna vilket leder till att deras påverkan på till exempel maximalt flöde i ledningen är så liten som möjligt. Kompositmaterialet ger också minimal härdkrympning, spalten mellan foder och rör blir därför minimal. Kompositmaterialets styrka och egenskaper gör att det utan problem går att göra nya anslutningar även efter att de legat i marken lång tid.

Det är inte speciellt svårt att välja material för era ledningar. Kontakta oss så hjälper vi er att reda ut vad ni behöver tänka på!

Danderyd bild SSTT